stalkers :> you gave me premature ventricular contractions

you gave me premature ventricular contractions

teenager. procrastinator. lover. college student. asian. vintage. close up photo.

happygoluckyboy:

Ang tunay na lalaki marunong dapat makiramdam. At ang tunay na babae naman marunong magsabi ng nararamdaman.

(Source: acljndro)